TTR RibbonsTTR Ribbons

สำหรับ CimJet, CimPak, 2000 Pallet, 2000 Series และ 8000 Series (SmartDate®)

Markem-Imaje Thermal Transfer Ribbon (TTR) ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

  • ริบบอนเหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์ใกล้ขอบหรือหัวแบน
  • ผ้าหมึกที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA, LfgB และ RoHS
  • ริบบอนที่ทนต่อตัวทำละลาย
  • ริบบอนแว็กซ์/เรซิน และเรซิ่น สำหรับพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นได้หลากหลาย
  • ริบบ้อนสำหรับการพิมพ์ที่หลากหลายและใช้สื่อฉลาก
  • ริบบ้อนกันน้ำและน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์