ตัวอักษรขนาดใหญ่ความละเอียดสูง

ตัวเข้ารหัส 5400 และ 5800 พิมพ์รหัสและโลโก้ หมึกพิมพ์ Touch Dry® Hot Melt ปราศจากตัวทำละลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รหัสจะไม่ตกหรือตก แห้งเมื่อสัมผัสและสามารถอ่านได้ 100%

วัสดุสิ้นเปลือง : เทคโนโลยี Touch Dry® นั้นแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง ในขณะที่หมึกเหลวมีจำหน่ายในแอลกอฮอล์ เอทิลอะซิเตท และเบสน้ำในหลากหลายสี

พื้นผิว : กล่องลูกฟูก ถาด และฟิล์มห่อ

ตัวอักษรขนาดใหญ่ความละเอียดสูง

3 รายการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์