Legacy fluid inks

Legacy fluid inksLegacy fluid inks 

หมึก Markem-Imaje ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

  • หมึกยา
  • หมึกพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน RoHS
  • หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แผ่น การพิมพ์สกรีน หรือเครื่องพิมพ์แบบไดเร็ค/ออฟเซ็ต
  • หมึกทนตัวทำละลาย
  • หมึกพิมพ์ความร้อน ยูวี หรืออากาศ
  • หมึกที่ตรงตามข้อกำหนดทางทหารที่หลากหลาย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์