CIJ inksCIJ inks 

หมึก Markem-Imaje CIJ ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

  • หมึกเกรดอาหารที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ EEC
  • หมึกเทอร์โมโครมิกที่เปลี่ยนสีแสดงว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
  • หมึกที่ล้างทำความสะอาดได้สำหรับขวดที่ส่งคืนได้
  • หมึกสูตรน้ำและแอลกอฮอล์สำหรับการใช้งานที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
  • หมึกป้องกันการเบี่ยงเบน
  • หมึกสีสำหรับการใช้งานที่มีความเปรียบต่างสูง
  • หมึกที่ทนต่อการซีดจางสำหรับการใช้งานวัลคาไนซ์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์