DOD inksDOD inks   

สำหรับ Crayon Plus, 4020 และ 5600

หมึก Markem-Imaje DOD ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

  • หมึกน้ำสำหรับกล่องกระดาษแข็งมาตรฐาน
  • หมึกโพรพานอลสำหรับกล่องเคลือบ
  • หมึกที่ใช้เอทิลอะซิเตทสำหรับวัสดุที่ไม่มีรูพรุน
  • หมึกที่ใช้เอทานอลสำหรับไม้
  • หมึกเกรดอาหารสีน้ำตาลสำหรับซากสัตว์
  • หมึกสีดำสูตรน้ำสำหรับคอนกรีต
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์